TOEKOMSTVISIE GEEFT SUBSIDIEKANSEN

Subvast streeft naar een langdurige samenwerking met de ondernemer, om geen enkele nieuwe subsidiekans te missen en terugkerende subsidies intern te borgen. Subvast houdt alle subsidieontwikkelingen nauwlettend in de gaten om innovatie in de onderneming te stimuleren. Dat betekent betrokkenheid: we schuiven minimaal vier keer per jaar bij het managementteam aan tafel om mee te denken met de strategische koers van de onderneming. Daarnaast gaat Subvast altijd mee naar de subsidieverlener om een aanvraag te verdedigen. Bij impactvolle investeringen fungeert Subvast als klankbord. Want, vertrouwen en loyaliteit zijn twee belangrijke kernwaarden.

SNEL SCHAKELEN

In de praktijk is een subsidieaanvraag vaak een sluitpost in een project. Hierdoor komen de kwaliteit van het eindresultaat en het halen van de deadline, soms met elkaar in conflict. Het voorleggen van een subsidieaanvraag komt dan als mosterd na de maaltijd. Zonde en niet nodig. Subvast kan bijsturen als het nodig is, om de aanvraag alsnog in te dienen. Vaak gebeurt dit vormvrij om op die wijze kostbare tijd te winnen. We maken altijd een plan van aanpak voor een efficiënt traject.
Om de toegezegde subsidie ook daadwerkelijk te ontvangen, heb je naast rechten ook plichten. Lees daarover meer bij de werkwijze van Subvast.

Innovatie binnen handbereik

Innovatie is vaak dichterbij dan je denkt. Ideeën, producten en processen zijn continu aan verandering onderhevig. Verandering betekent vernieuwing.
Misschien is een verandering niet nieuw voor de branche, maar wél nieuw voor je bedrijf. Dat geeft subsidiekansen.

Innoverende bedrijven samenbrengen

Innovaties zijn sectoroverstijgend. Of het nu gaat om een steenfabriek of een vleesverwerkende fabriek, doorgaans hebben ze veel gemeen als het gaat
om subsidiekansen. Denk bijvoorbeeld aande automatisering van productieprocessen. Subvast brengt bedrijven daarom met elkaar in contact in het belang
van synergie. Kennis delen om in beweging te komen, en samen stevige netwerken bouwen, die toekomstbestendig zijn.