TOEKOMSTVISIE GEEFT SUBSIDIEKANSEN
Subvast streeft naar een langdurige samenwerking met de ondernemer, om geen enkele nieuwe subsidiekans te missen en terugkerende subsidies intern te borgen. Subvast houdt alle subsidieontwikkelingen nauwlettend in de gaten om innovatie in de onderneming te stimuleren. Dat betekent betrokkenheid: we schuiven minimaal vier keer per jaar bij het managementteam aan tafel om mee te denken met de strategische koers van de onderneming. Daarnaast gaat Subvast altijd mee naar de subsidieverlener om een aanvraag te verdedigen. Bij impactvolle investeringen fungeert Subvast als klankbord. Want, vertrouwen en loyaliteit zijn twee belangrijke kernwaarden.

SNEL SCHAKELEN
In de praktijk is een subsidieaanvraag vaak een sluitpost in een project. Hierdoor komen de kwaliteit van het eindresultaat en het halen van de deadline, soms met elkaar in conflict. Het voorleggen van een subsidieaanvraag komt dan als mosterd na de maaltijd. Zonde en niet nodig. Subvast kan bijsturen als het nodig is, om de aanvraag alsnog in te dienen. Vaak gebeurt dit vormvrij om op die wijze kostbare tijd te winnen. We maken altijd een plan van aanpak voor een efficiƫnt traject.
Om de toegezegde subsidie ook daadwerkelijk te ontvangen, heb je naast rechten ook plichten. Lees daarover meer bij de werkwijze van Subvast.