INNOVATIE BINNEN HANDBEREIK
Innovatie is vaak dichterbij dan je denkt. Ideeën, producten en processen zijn continu aan verandering onderhevig. Verandering betekent vernieuwing.
Misschien is een verandering niet nieuw voor de branche, maar wél nieuw voor je bedrijf. Dat geeft subsidiekansen.

INNOVERENDE BEDRIJVEN SAMENBRENGEN
Innovaties zijn sectoroverstijgend. Of het nu gaat om een steenfabriek of een vleesverwerkende fabriek, doorgaans hebben ze veel gemeen als het gaat
om subsidiekansen. Denk bijvoorbeeld aande automatisering van productieprocessen. Subvast brengt bedrijven daarom met elkaar in contact in het belang
van synergie. Kennis delen om in beweging te komen, en samen stevige netwerken bouwen, die toekomstbestendig zijn.